Dự án:

Công trình sản xuất gạch không nung xây dựng biệt thự xanh của Công ty TNHH Thôn Trang Xanh, Long Thành, Đồng Nai.

Năm 2014 Công ty TNHH Thôn Trang Xanh, Long Thành, Đồng Nai đã ứng dụng sản xuất vật liệu xây dựng không nung bằng công nghệ hóa cứng đất sử dụng phụ gia TS để xây các lô biệt thự xanh trong khuôn viên Thông Trang Xanh Long Thành.

  • Chủ đầu tư:
    Công ty TNHH Thôn Trang Xanh.
  • Nhà thầu thi công:
    Công ty TNHH Thôn Trang Xanh.

Thông tin chi tiết dự án:

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Thôn Trang Xanh.

Chỉ đạo công nghệ:
Ông Nguyễn Đăng Hùng.

Giám sát thi công:
Ông Nguyễn Quốc Anh.

Nhà thầu thi công:
Công ty TNHH Thôn Trang Xanh.

Chi tiết dự án

Giây chuyền đồng bộ sản xuất gạch không nung xây dựng khu biệt thự Xanh tại Thôn Trang Xanh, Long Thành, Đồng Nai.

Thời gian

Thời gian thi công và hoàn thành:
Năm 2014.