• Dự án tiêu biểu

    Gia cố mặt đê sông Thương, Việt Yên, Bắc Giang.

Dự án:

Công trình gia cố mặt đê sông Thương tại huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Sau khi thi công xong tuyến đường Làng Tự, Dương Huy, UBND huyện Việt Yên quyết định cho thi công tiếp 4,3 km tuyến đường Sen Hồ – Vân Trung.

Đây là tuyến đường có nền đất không đồng nhất, một số đoạn nền yếu và bị ngấm nước ao hồ, kênh mương ở hai bên đường, mặt khác lưu lượng xe có trọng tải cao > 50 tấn lưu thông nhiều (do có bãi cát phía cuối tuyến).

Tuyến đường có thi công thêm 200 mét gia cố lớp mặt của đê sông Thương (Đê cấp 3) với vật liệu tại chỗ hoàn toàn là đất đắp đê từ xưa.

  • Chủ đầu tư:
    UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
  • Đơn vị thi công:
    Liên doanh công ty TNHH Xây dựng Hải Thọ và công ty VIETRACO.

Thông tin chi tiết dự án:

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:
UBNN huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Chỉ đạo công nghệ:
Ông Nguyễn Đăng Hùng.

Giám sát thi công:
Ông Nguyễn Quốc Anh.

Đơn vị thi công:
Liên doanh công ty TNHH Xây dựng Hải Thọ và công ty VIETRACO.

Thông tin dự án
  • Qui mô: Dài 200m trên đê sông Thương.
Thời gian

Thời gian thi công và hoàn thành:

Tháng 11 năm 2016.