Dự án:

Công trình đường GTNT tuyến Làng Tự, Dương Huy, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

Dài 2.000m, rộng 4m.

Tiêu chuẩn thiết kế: Modyn đàn hồi Eyc>=120 Mpa.

Nghiệm thu kiểm định đạt: Modyn đàn hồi b/q: 183 Mpa.

Kết cấu: Gia cố lớp nền đường hiện hữu bằng phụ gia TS và xi măng, lớp gia cố dày 20cm đến 22cm. Bề mặt lớp gia cố phủ lớp áo đường bằng nhũ tương và đá my dày 2 cm.

  • Chủ đầu tư:
    UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
  • Nhà thầu thi công:
    Liên doanh công ty TNHH Xây dựng Hải Thọ và công ty VIETRACO.

Thông tin chi tiết dự án:

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:
UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Chỉ đạo công nghệ:
Ông Nguyễn Đăng Hùng.

Giám sát thi công:
Ông Nguyễn Quốc Anh.

Nhà thầu thi công:
Liên doanh công ty TNHH Xây dựng Hải Thọ và công ty VIETRACO.

Chi tiết dự án
  • Kích thước đoạn đường: Dài 2.000m, rộng 4m.
  • Tiêu chuẩn thiết kế: Eyc >=120 Mpa.
  • Nghiệm thu kiểm định đạt: Modyn đàn hồi b/q: 183 Mpa.
  • Kết cấu: Gia cố lớp nền đường hiện hữu bằng phụ gia TS và xi măng, lớp gia cố dày 20cm đến 22cm. Bề mặt lớp gia cố phủ lớp áo đường bằng nhũ tương và đá my dày 2 cm.
Thời gian

Thời gian thi công và hoàn thành:
Từ 18/08/2016 đến 30/08/2016.