Dự án:

Công trình Nhà máy sản xuất gạch không nung Công ty Quang Minh, Cao Bằng.

Năm 2013 Phụ gia TS được tiến hành thực nghiệm tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Cơ Khí ViNam.

Khi đó chất phụ gia hóa cứng đất TS được đưa vào sản xuất gạch đất không nung với các thiết bị của Công ty VINAM tại Nhà máy sản xuất Vật liệu Xây dựng không nung của Công ty TNHH Quang Minh tỉnh Cao Bằng.

  • Chủ đầu tư:
    Công ty TNHH Quang Minh.
  • Nhà thầu thi công:
    Công ty TNHH TS Polymer.

Thông tin chi tiết dự án:

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Quang Minh.

Chỉ đạo công nghệ:
Ông Nguyễn Đăng Hùng.

Giám sát thi công:
Ông Nguyễn Quốc Anh.

Nhà thầu thi công:
Công ty TNHH Cơ Khí ViNam.

Chi tiết dự án

Giây chuyền đồng bộ sản xuất gạch không nung.

Thời gian

Thời gian thi công và hoàn thành:
Năm 2013.