Dự án:

Trung tâm thương mại Kiến Đức, Đắc Nông.

Tháng 11 năm 2015, phụ gia TS được đưa vào thi công nền khu nhà của trung tâm thương mại Kiến Đức, tỉnh Đắc Nông.

Qui mô 2.500 m2.

Sức chịu tải 2.000kg/m2.

  • Chủ đầu tư:
    Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư Công trình xanh.
  • Nhà thầu thi công:
    Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư Công trình xanh.

Thông tin chi tiết dự án:

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư Công trình xanh.

Chỉ đạo công nghệ:
Ông Nguyễn Đăng Hùng.

Giám sát thi công:
Ông Nguyễn Quốc Anh.

Nhà thầu thi công:
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư Công trình xanh.

Chi tiết dự án
  • Qui mô 2.500 m2.
  • Sức chịu tải 2.000kg/m2.
Thời gian

Thời gian thi công và hoàn thành:
Tháng 11 năm 2015.